Pracownik finansowo-księgowy

Nazwa kursu:

Pracownik finansowo-księgowy

Cel kursu:

Efektem kursu będzie nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych w pracy na stanowisku Pracownika Finansowo-Księgowego.

Program kursu:

* Podział dokumentów księgowych
* Przychody w firmie
* Kalkulacje kosztów
* Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
* Rozrachunki
* Podatek VAT
* Ustalanie i podział wyniki finansowego
* Uproszczone formy ewidencji podatkowej
* Świadczenia płacowe i pozapłacowe
* Dokumentacja rozliczeniowa i obsługa programu PŁATNIK

Liczba godzin:

120 godzin

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Wykształcenie
minimum podstawowe

 

Program kursu został opracowany tak aby każdy z kursantów podczas 120 godzinnego kursu samodzielnie pracował nad powierzonymi zadaniami. Do dyspozycji każdego słuchacza jest samodzielne stanowisko komputerowe. Wykładowcy to nauczyciele zawodu i dyplomowani specjaliści

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie oraz certyfikat. Szkolenia są prowadzone są przez kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.