Kurs - Ładowarki teleskopowe (wózki specjalizowane)

Nazwa kursu:

Kurs - Ładowarki teleskopowe (wózki specjalizowane)

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem potocznie zwanych - (ładowarki teleskopowe)

Zakres uprawnień:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego kat. [I WJO]

Rodzaje wózka specjalizowanego:

  • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
  • ze zmiennym wysięgiem
 

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Wykształcenie
minimum podstawowe
Badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora

 

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Po zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenia. Po pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez UDT uprawniające do pracy na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej