Kurs - Suwnice z poziomu roboczego lub z kabiny

Nazwa kursu:

Kurs - Suwnice z poziomu roboczego lub z kabiny

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi suwnicy.

Zakres uprawnień:

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zdaniu egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego każdy operator uzyska bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi w jednej z następujących kategorii:

1. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe- kat. [II S]:

  • hakowe ogólnego przeznaczenia,
  • specjalne ( z wyszczególnieniem przeznaczenia)

2. Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - kat [I S]:

  • hakowe ogólnego przeznaczenia -specjalne (z wyszczególnieniem przeznaczenia).
 

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Wykształcenie
minimum podstawowe
Badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora suwnic

 

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Po zdaniu egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego kursant otrzymuje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego . Po pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez UDT uprawniające do pracy na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej