Kursy konserwatora urządzeń transportu bliskiego

Nazwa kursu:

Kursy konserwatora urządzeń transportu bliskiego

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu UDT na konserwatora jednego z poniższych Urządzeń Transportu Bliskiego. Po pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez UDT uprawniające do pracy na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej

Zakres uprawnień:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki
  • Podesty
  • Platformy załadowcze w tym do transportu osób
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
 

Program szkolenia:

* Przepisy prawne dozoru technicznego nad Urządzeniami Transportu Bliskiego
* Ogólne wiadomości o dozorze technicznym
* Budowa i działanie poszczególnych urządzeń
* Obowiązki konserwatora
* Przeglądy konserwacyjne
* Zasady BHP i ppoż. przy konserwacji
* Prowadzenie książki konserwacji i obsługi

 

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Wykształcenie
minimum zawodowe
Doświadczenie minimum 6 miesięcy

 

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.