Kurs barmański

Nazwa kursu:

Kurs barmański

Cel kursu:

Efektem kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy z zakresu barmaństwa. Zdobyte na kursie umiejętności kursanci będą mogli wykorzystać podczas pracy za barem.

Program kursu:

* Kultura pracy barmana
* Barman – kwalifikacje i obowiązki
* Organizacja i działalność coctail – barów
* Bar – aranżacje, wyposażenie, sprzęt
* Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych
* Technika produkcji napojów mieszanych

Liczba godzin:

30 godzin

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Wykształcenie
minimum podstawowe
Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii

 

Podczas kursu barmańskiego uczestnicy realizują 30 godzinny program zajęć z uwzględnieniem powyższych modułów tematycznych. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe. Podczas zajęć praktycznych sale wyposażone są bar i kompletny sprzęt barmański na którym uczestnicy przygotowują cocktaile. Wykładowcy to dyplomowani nauczyciele zawodu, kelnerzy i barmani

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz certyfikat