Kurs cukierniczy

Nazwa kursu:

Kurs cukierniczy

Cel kursu:

Po ukończeniu kursu cukierniczego uczestnik wykorzysta nabyte umiejętności w przyszłej pracy cukiernika.

Program kursu:

* Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie cukiernika
* Zasady magazynowania i ocena surowców
* Charakterystyka i metody produkcji ciast.
* Sporządzanie kremów i mas
* Dekoracja i wykończenie wyrobów cukierniczych
* Sporządzanie deserów oraz ich prezentacja
* Przechowywanie i ekspozycja wyrobów cukierniczych

Liczba godzin:

80 godzin

Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Dobry
stan zdrowia
Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii

 

Kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przygotowany 80 godzinny program zajęć. Teoria zostanie przeprowadzona w salach wykładowych a praktyka w cukierniach.
Zajęcia teoretyczne prowadzą nauczyciele zawodu a praktyka odbywa się w cukierniach pod okiem mistrzów – praktyków w zawodzie.

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz certyfikat