Kurs spawania - metoda MIG (131)

Nazwa kursu:

Kurs spawania - metoda MIG (131)

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu według wytycznych W-14/IS- 05- Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Efektem kursu będzie nabycie wiedzy i konkretnych umiejętności praktycznych oraz zdanie egzaminu końcowego . Po ukończonym kursie spawania uczestnik uzyskuje kwalifikacje do wykonywania spoin: pachwinowych, blach lub rur w metodzie MIG(131).

Lokalizacja:

Kursy dla spawaczy i weryfikacje uprawnień spawalniczych przeprowadzamy w naszym atestowanym ośrodku w Nowym Sączu. Istnieje także możliwość, po wcześniejszych ustaleniach formalnych aby kursy i weryfikacje przeprowadzać na terenie całej Polski.

 Warunki uczestnictwa:

 


Ukończony 18 rok życia
Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
Zdolność do wykonywania zawodu spawacza 
 

 

Nasi wykładowcy do wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajęcia teoretyczne na kursach spawania prowadzą pedagodzy z wyższym wykształceniem i tytułem Europejskiego Technologa Spawalnictwa. Zajęcia praktyczne realizują doświadczeni Europejscy Instruktorzy Spawalnictwa posiadający uprawnienia do szkolenia w każdej z oferowanych przez nas metodach spawania.

 

Wszystkie kursy dla spawaczy obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne które są przeprowadzane w oparciu o wytyczne Instytutu Spawalnictwa. Po zakończonym kursie i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje, książeczkę spawacza a także świadectwo kwalifikacyjne.