Szkolenie na uprawnienia elektroenergetyczne - SEP - Nowy Sącz[2019-10-30] Szkolenie na uprawnienia elektroenergetyczne - SEP - Nowy Sącz


30 października 2019r. - godz. 15.30Zapraszamy na SZKOLENIE Z ZAKRESU UPRAWNIEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (SEP):

Szkolenie przeprowadzamy w zakresie Eksploatacji i/lub Dozoru w trzech grupach: 
- Grupa I - (elektryczne)
- Grupa II - (cieplne)
- Grupa III - (gazowe)

INFORMACJE O SZKOLENIU:
- Szkolenie jednodniowe zakończone egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez URE
- Słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe
- Po pozytywnym wyniku egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne
- przerwa kawowa

 

Wszelkie informacje odnośnie zapisów, wyceny bądź zarezerwowania dogodnego terminu można uzyskać dzwoniąc pod numerami telefonów: 
515-654-888 lub /18/443-78-77