UPRAWNIENIA NA WÓZKI TRACĄ WAŻNOŚĆ !!! - NOWE ROZPORZĄDZENIE[0000-00-00] UPRAWNIENIA NA WÓZKI TRACĄ WAŻNOŚĆ !!! - NOWE ROZPORZĄDZENIE


Szanowni Państwo,Uprawnienia na wózki tracą ważność – nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych! ( art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255, z 2017 r. poz. 60 i 962 oraz z 2018 r. poz. 4 Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych  z napędem silnikowym, z dniem 10 sierpnia 2018 roku zostają ujednolicone oraz doprecyzowane przepisy w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Najważniejsze zmiany które wprowadza Rozporządzenie mówią o tym,
iż osoby które ukończyły kurs nie zakończony egzaminem UDT będą musiały uzupełnić swoje kwalifikacje bowiem tylko uprawnienia UDT pozostają bez zmian i dają legalne prawo do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Rozporządzenie mówi o czasie w których operatorzy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje, a ich „imienne zezwolenia na eksploatacje wózków tracą ważność” w poniższych terminach:

1)  wystawione do dnia 31.12.2004r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 .12. 2019r.

2)  wystawione do dnia 31.12. 2014r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2020r.

3)  wystawione od dnia 01.01.2015r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021r.

   Jeśli posiadacie Państwo uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia a wkrótce tracą ważność lub chcecie Państwo przeszkolić nowe osoby zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursu dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym zakończonego egzaminem UDT.

                    Zapewniamy kompleksowe przygotowanie uczestników podczas kursu
do zdania egzaminu przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego. Dla większych grup korzystne ceny! W razie  jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 515-654-888.