KURS SPAWANIA: METODA GAZOWA (311)

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów według wytycznych W-14/IS- 04- Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Po zdaniu egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik uzyskuje kwalifikacje do wykonywania blach lub rur w metodzie gazowej(311).

Lokalizacja:

Kursy dla spawaczy i weryfikacje uprawnień spawalniczych przeprowadzamy w naszym atestowanym ośrodku w Nowym Sączu. Istnieje także możliwość, po wcześniejszych ustaleniach formalnych aby kursy i weryfikacje przeprowadzać na terenie całej Polski.

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • Zdolność do wykonywania zawodu spawacza

Nasi wykładowcy do wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajęcia teoretyczne na kursach spawania prowadzą pedagodzy z wyższym wykształceniem i tytułem Europejskiego Technologa Spawalnictwa. Zajęcia praktyczne realizują doświadczeni Europejscy Instruktorzy Spawalnictwa posiadający uprawnienia do szkolenia w każdej z oferowanych przez nas metodach spawania.

WSZYSTKIE KURSY DLA SPAWACZY OBEJMUJĄ ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE KTÓRE SĄ PRZEPROWADZANE W OPARCIU O WYTYCZNE INSTYTUTU SPAWALNICTWA. PO ZAKOŃCZONYM KURSIE I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU KURSANT OTRZYMUJE, KSIĄŻECZKĘ SPAWACZA A TAKŻE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE.