WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH - EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

Cel kursu:

Weryfikacja uprawnień spawalniczych tzw. egzamin sprawdzający przeprowadza się celem przedłużenia ważności posiadanych uprawnień spawalniczych w danej metodzie. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, każdy spawacz wykonujący swój zawód, jest zobowiązany przystąpić do egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza się co 2 lub 3 lata przed upływem terminu ważności świadectwa kwalifikacyjnego. Po zdaniu egzaminu spawacz może nadal wykonywać swój zawód.

Lokalizacja:

Weryfikacje uprawnień spawalniczych przeprowadzamy w naszym atestowanym ośrodku w Nowym Sączu. Istnieje także możliwość, po wcześniejszych ustaleniach formalnych aby weryfikacje przeprowadzać w siedzibie Państwa firmy a czas trwania oraz tematykę dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Posiadanie książeczki spawacza i świadectwa kwalifikacyjnego w weryfikowanej metodzie

Nasi wykładowcy do wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajęcia teoretyczne na kursach spawania prowadzą pedagodzy z wyższym wykształceniem i tytułem Europejskiego Technologa Spawalnictwa. Zajęcia praktyczne realizują doświadczeni Europejscy Instruktorzy Spawalnictwa posiadający uprawnienia do szkolenia w każdej z oferowanych przez nas metodach spawania.

WSZYSTKIE KURSY DLA SPAWACZY OBEJMUJĄ ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE KTÓRE SĄ PRZEPROWADZANE W OPARCIU O WYTYCZNE INSTYTUTU SPAWALNICTWA. PO ZAKOŃCZONYM KURSIE I POZYTYWNYM ZALICZENIU EGZAMINU KURSANT OTRZYMUJE, KSIĄŻECZKĘ SPAWACZA A TAKŻE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE.