WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE (WIDŁOWE)

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi :

Wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem
podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków 
z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

PROGRAM KURSU:

* typy stosowanych wózków jezdniowych
* budowa wózka
* czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w czasie i po pracy wózkami
* wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
* wiadomości z zakresu bhp
* budowa i eksploatacja butli gazowych, właściwości gazu propan butan
* wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego
* zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie minimum podstawowe
  • Badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

PO POZYTYWNYM WYNIKU EGZAMINU PRZED KOMISJĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO - KURSANT OTRZYMUJE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU OPERATORA DANEGO URZĄDZENIA.