SUWNICE

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi suwnicy.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zdaniu egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego każdy operator uzyska zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi 

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego 
    przeznaczenia 

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie minimum podstawowe
  • Badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora suwnic

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
* Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

PO POZYTYWNYM WYNIKU EGZAMINU PRZED KOMISJĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO - KURSANT OTRZYMUJE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU OPERATORA DANEGO URZĄDZENIA.