DŹWIGI

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi dźwigów.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi dźwigów w jednej z następujących kategorii:

Dźwigi budowlane:

  • Uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych 

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne 

  • (uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz 
    dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny) 

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat
  • Wykształcenie minimum podstawowe
  • Badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora żurawia

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
* Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

PO POZYTYWNYM WYNIKU EGZAMINU PRZED KOMISJĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO - KURSANT OTRZYMUJE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU OPERATORA DANEGO URZĄDZENIA.