ŻURAWIE

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi żurawia.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi żurawia w jednym z poniższcyh zakresów:

 • żurawie stacjonarne
 • żurawie przewoźne i przenośne 
  (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
 • żurawie samojezdne
  (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
 • żurawie szynowe
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące
  (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
 • żurawie pokładowe
 • żurawie pływające
  (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie minimum podstawowe
 • Badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora żurawia

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
* Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

PO POZYTYWNYM WYNIKU EGZAMINU PRZED KOMISJĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO - KURSANT OTRZYMUJE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU OPERATORA DANEGO URZĄDZENIA.