HAKOWY-SYGNALISTA

Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób do pracy w charakterze hakowego-sygnalisty.

PROGRAM SZKOLENIA:

* Ogólne wiadomości o dozorze technicznym
* Podział urządzeń dźwigowych
* Zawiesia i pomocniczy sprzęt w ruchu drogowym
* Sposoby podwieszania ładunków
* Współpraca hakowego z obsługującym dźwignicę
* Praca i obowiązki hakowego
* BHP na stanowisku pracy
* Zajęcia praktyczne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Ukończony 18 rok życia

Wykształcenieminimum podstawowe

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
* Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA I POZYTYWNYM WYNIKU EGZAMINU - SŁUCHACZ OTRZYMUJE ZAŚWIADCZENIE UPRAWNIAJĄCE DO PRACY W CHARAKTERZE HAKOWEGO-SYGNALISTY.