KONSERWATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu UDT na konserwatora jednego z poniższych Urządzeń Transportu Bliskiego. Po pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez UDT uprawniające do pracy na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Suwnice, wciągniki i wciągarki

Podesty

Platformy załadowcze w tym do transportu osób

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

PROGRAM SZKOLENIA:

* Przepisy prawne dozoru technicznego nad Urządzeniami Transportu Bliskiego
* Ogólne wiadomości o dozorze technicznym
* Budowa i działanie poszczególnych urządzeń
* Obowiązki konserwatora
* Przeglądy konserwacyjne
* Zasady BHP i ppoż. przy konserwacji
* Prowadzenie książki konserwacji i obsługi

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Ukończony 18 rok życia

Wykształcenieminimum zawodowe

Doświadczenie minimum 6 miesięcy

* Kursy rozpoczynamy zawsze zajęciami teoretycznymi przy użyciu prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych. Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy przekazują konkretne informacje dot. m.in. budowy i eksploatacji danego urządzenia, podstawach bhp i czynnościach operatorów
* Każdy kursant otrzymuje na własność autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami
* Praktyka to postawa dla operatora, dlatego ćwiczymy tyle ile wymagasz! Zajęcia odbywają się na sprzętach na których później odbywa się egzamin
* Jesteśmy po to aby przygotować Cię teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu operatora i wykazania się odpowiednią wiedzą podczas egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego
* Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.