SZKOLENIA ELEKTROENERGETYCZNE - GRUPA 1 (ELEKTRYCZNE)

Cel kursu:

Szkolenie skierowane jest do: osób pracujących przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych, cieplnych i gazowych, elektryków, serwisantów, palaczy kotłowych c.o., monterów, instalatorów, osób obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego oraz dla innych grup zawodowych

OBEJMUJE:

     * Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i  zużywające energię elektryczną
     * Urządzenia i instalacje elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
     * Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznego sterowania.

 

 

Szkolenie na uprawnienia (elektroenergetyczne) przeprowadzamy
w zakresie: EKSPLOATACJI i/ lub 
DOZORU

Uprawnienia są ważne 5 lat, po tym czasie można je odnowić

 

 

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH CENY USTALANE SĄ INDYWIDULANIE

CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA 

SZKOLIMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Ukończony 18 rok życia

Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa

Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

PO ZDANYM EGZAMINIE PRZED KOMISJĄ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO W KRAKOWIE LUB STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH - ODDZIAŁ KROŚNIEŃSKI - SŁUCHACZ OTRZYMUJE STOSOWNE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE