SZKOLENIA ELEKTROENERGETYCZNE - GRUPA 3 (GAZOWE)

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu według wytycznych W-14/IS- 04-Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Efektem kursu będzie nabycie wiedzy i konkretnych umiejętności praktycznych oraz zdanie egzaminu końcowego . Po ukończonym kursie spawania uczestnik uzyskuje kwalifikacje do wykonywania blach lub rur w metodzie gazowej (311).

OBEJMUJE:

     * Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i  zużywające paliwa gazowe
     * Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż5 kPa
     * Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
     * Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie prób szczelności w/w urządzeń i instalacji

 

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do: osób pracujących przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych, cieplnych i gazowych, elektryków, serwisantów, palaczy kotłowych c.o., monterów, instalatorów, osób obsługujących urządzenia wymagane przez przepisyprawa energetycznego oraz dla innych grup zawodowych

 

 

Szkolenie na uprawnienia (elektroenergetyczne) przeprowadzamy
w zakresie: EKSPLOATACJI i/ lub 
DOZORU

Uprawnienia są ważne 5 lat, po tym czasie można je odnowić

 

 

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH CENY USTALANE SĄ INDYWIDULANIE

CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA 

SZKOLIMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Ukończony 18 rok życia

Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa

Wykłady prowadzą doświadczeni trenerzy- praktycy, Pedagodzy z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

PO ZDANYM EGZAMINIE PRZED KOMISJĄ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO W KRAKOWIE LUB STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH - ODDZIAŁ KROŚNIEŃSKI - SŁUCHACZ OTRZYMUJE STOSOWNE ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE