KURS KELNERSKI

Cel kursu:

Na kursie kelnerskim zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie kelnera

Liczba godzin:

30

PROGRAM KURSU:

* Kultura pracy kelnera
* Kelner – kwalifikacje i obowiązki
* Przygotowanie sali do obsługi konsumenta
* Organizacja przyjęć okolicznościowych i cateringowych
* Zasady serwowania dań w zakładzie gastronomicznym
* Marketing usług 

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Wykształcenie minimum podstawowe
  • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii

Wykładowcy to dyplomowani nauczyciele zawodu, kelnerzy i barmani

PO UKOŃCZENIU KURSU I ZDANIU EGZAMINU KOŃCOWEGO UCZESTNIK OTRZYMUJE ZAŚWIADCZENIE ORAZ CERTYFIKAT