KURS CUKIERNICZY

Cel kursu:

Po ukończeniu kursu cukierniczego uczestnik wykorzysta nabyte umiejętności w przyszłej pracy cukiernika.

Liczba godzin:

80

PROGRAM KURSU:

* Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie cukiernika
* Zasady magazynowania i ocena surowców
* Charakterystyka i metody produkcji ciast.
* Sporządzanie kremów i mas
* Dekoracja i wykończenie wyrobów cukierniczych
* Sporządzanie deserów oraz ich prezentacja
* Przechowywanie i ekspozycja wyrobów cukierniczych

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Dobry stan zdrowia
  • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii

Kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przygotowany 80 godzinny program zajęć. Teoria zostanie przeprowadzona w salach wykładowych a praktyka w cukierniach.
Zajęcia teoretyczne prowadzą nauczyciele zawodu a praktyka odbywa się w cukierniach pod okiem mistrzów – praktyków w zawodzie.

PO UKOŃCZENIU KURSU I ZDANIU EGZAMINU KOŃCOWEGO UCZESTNIK OTRZYMUJE ZAŚWIADCZENIE ORAZ CERTYFIKAT