OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Cel kursu:

Efektem 8 godzinnego szkolenia będzie nabycie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi kas fiskalnych.

Liczba godzin:

8

PROGRAM KURSU:

* Wstępne wiadmości o kasach fiskalnych
* Sprzedaż na kasie
* Rabaty i formy płatności
* Raporty czytające, raporty zerujące
* Sprzedaż z użyciem wagi i terminali płatniczych

Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach z obsługi zakresu kas fiskalnych.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SŁUCHACZ OTRZYMUJE STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE I CERTYFIKAT