PRACOWNIK FINANSOWO-KSIĘGOWY

Cel kursu:

Efektem kursu będzie nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych w pracy na stanowisku Pracownika Finansowo-Księgowego.

Liczba godzin:

120

PROGRAM KURSU:

* Podział dokumentów księgowych
* Przychody w firmie
* Kalkulacje kosztów
* Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
* Rozrachunki
* Podatek VAT
* Ustalanie i podział wyniki finansowego
* Uproszczone formy ewidencji podatkowej
* Świadczenia płacowe i pozapłacowe
* Dokumentacja rozliczeniowa i obsługa programu PŁATNIK

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Ukończony 18 rok życia

Wykształcenie minimum podstawowe

Program kursu został opracowany tak aby każdy z kursantów podczas 120 godzinnego kursu samodzielnie pracował nad powierzonymi zadaniami. Do dyspozycji każdego słuchacza jest samodzielne stanowisko komputerowe. Wykładowcy to nauczyciele zawodu i dyplomowani specjaliści

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK OTRZYMUJE STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE ORAZ CERTYFIKAT. SZKOLENIA SĄ PROWADZONE SĄ PRZEZ KADRĘ Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM.