PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Cel kursu:

Przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy.

PROGRAM KURSU:

* Elementy prawa administracyjnego
* Czynności biurowe m.in. redagowanie pism, pisanie raportów
* Technika biurowa- obsługa urządzeń biurowych
* Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, Archiwizacja akt, ochrona danych osobowych
* Obsługa klienta
* Organizowanie spotkań z pracownikami i kontrahentami
* Organizacja własnego stanowiska pracy i organizacja pracy szefa
* Autoprezentacja- wygląd i sposób autoprezentacji

 

LICZBA GODZIN:

Program kursu został opracowany na 48 godzin. Słuchacze nauczą się obsługi urządzeń biurowych, techniki autoprezentacji i obsługi klienta.

Wykładowcy to nauczyciele zawodu i dyplomowani specjaliści

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK OTRZYMUJE STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE