PIERWSZA POMOC I P.POŻ.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowych umiejętności z zakresu ratownictwa w nagłych zagrożeniach i wypadkach

PROGRAM KURSU:

* Postępowanie na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego
* Rozpoznanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie odpowiednich działań
* Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
* Udzielanie pomocy przy najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych
* Wypadki komunikacyjne
* Właściwe wykorzystanie środków medycznych, znajdujących się w apteczkach

 

LICZBA GODZIN:

8 godzin (Miejsce i tematykę możemy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

* w Nowym Sączu szkolenie zostanie zrealizowane po zebraniu m.in. 5 osobowej grupy
* Szkolenia realizujemy na terenie całego kraju po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia

PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU SŁUCHACZ OTRZYMUJE STOSOWNE ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA